Πληροφοριακό Υλικό

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους υλικό υποστήριξης (Support Material) των εφαρμογών λογισμικού της Vision Computer Applications.

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Vision "iMedical"

Το παραπάνω ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εφαρμογή Vision © iMedical με ιδιαίτερη ανάλυση κάθε οντότητας. Επιπλέον με τη χρήση του πλήκτρου "F1" από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, μπορούμε να ανοίξουμε απ' ευθείας το κατάλληλο θέμα βοήθειας. Ομοίως, κάθε θέμα στην αρχή του κειμένου, μας δείχνει την θέση του στο μενού της εφαρμογής καθώς και το εικονίδιο του ώστε ανάλογα να το εντοπίσουμε στο πρόγραμμα.

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Vision "Καρδιολογικό"

Το παραπάνω ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εφαρμογή Vision © Παθολογικό με ιδιαίτερη ανάλυση κάθε οντότητας. Επιπλέον με τη χρήση του πλήκτρου "F1" από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, μπορούμε να ανοίξουμε απ' ευθείας το κατάλληλο θέμα βοήθειας. Ομοίως, κάθε θέμα στην αρχή του κειμένου, μας δείχνει την θέση του στο μενού της εφαρμογής καθώς και το εικονίδιο του ώστε ανάλογα να το εντοπίσουμε στο πρόγραμμα.

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής Vision "Παθολογικό"

Το παραπάνω ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εφαρμογή Vision © Παθολογικό με ιδιαίτερη ανάλυση κάθε οντότητας. Επιπλέον με τη χρήση του πλήκτρου "F1" από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, μπορούμε να ανοίξουμε απ' ευθείας το κατάλληλο θέμα βοήθειας. Ομοίως, κάθε θέμα στην αρχή του κειμένου, μας δείχνει την θέση του στο μενού της εφαρμογής καθώς και το εικονίδιο του ώστε ανάλογα να το εντοπίσουμε στο πρόγραμμα.

Γενικό Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Εφαρμογών της Vision Computer Applications"

Το παραπάνω ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) περιέχει αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης των εφαρμογών μας.


Υλικό Marketing

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους ενημερωτικά φυλλάδια των εφαρμογών λογισμικού της Vision Computer Applications.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "Παθολογικό"
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "Καρδιολογικό"
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "Αγγειοπλαστική"
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "LandReg" Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "MotoClub" Διαχείριση Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "Club" Διαχείριση Συλλόγου
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Vision "Artemis" Διαχείριση Κυνηγετικού Συλλόγου
Παρουσίαση Powerpoint της Εφαρμογής Vision "Παθολογικό"

wiki Παθολογικό

Support Center "Vision Παθολογικό"

Επισκεφτείτε εδώ την βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης της εφαρμογής "Vision Παθολογικό" και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες της.

Support Center "Vision Καρδιολογικό"

Επισκεφτείτε εδώ την βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης της εφαρμογής "Vision Καρδιολογικό" και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες της.

Downloads

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους εκδόσεις Demo για όλες τις εφαρμογές.