Δοκιμαστικές Εκδόσεις (Demo)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις πληροφορίες στην αντίστοιχη Φόρμα Επικοινωνίας της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει και στο email που θα δηλώσετε θα λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες για την ενεργοποίηση και χρήση της εφαρμογής.

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo του Vision "Παθολογικό"

Vision Παθολογικό - Έκδοση 9.8.5.8658

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo του Vision "Καρδιολογικό"

Vision Καρδιολογικό - Έκδοση 9.8.5.8658

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo της εφαρμογής "Αγγειοπλαστική"

Vision Αγγειοπλαστική - Έκδοση 9.8.2.8658

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo της εφαρμογής Vision "LandReg"

Vision Landreg (Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου) - Έκδοση 1.50

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo της εφαρμογής Vision "MotoClub"

Vision MotoClub (Διαχείριση Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου) - Έκδοση 9.8.3.8658

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo της εφαρμογής Vision Club "Διαχείριση Συλλόγου"

Vision Club (Διαχείριση Συλλόγου) - Έκδοση 9.8.3.8658

Δωρεάν δοκιμή της έκδοσης Demo της εφαρμογής Vision "Artemis"

Vision Artemis (Διαχείριση Κυνηγετικού Συλλόγου) - Έκδοση 9.8.3.8658