Vision MotoClub

Vision MotoClub

Το Vision MotoClub είναι μία εξειδικευμένη εφαρμογή για την ολοκληρωμένη διαχείριση ενός Συλλόγου, οποιασδήποτε μορφής ή μεγέθους. Αποκτήστε το με αγορά Άδειας Χρήσης Αορίστου Χρόνου.

Αποκτήστε το με δύο εναλλακτικούς τρόπους! Επιλέξτε αρχικά τον Τρόπο Απόκτησης, είτε με ετήσια συνδρομή και Τρόπο Απόκτησης ASK, είτε με αγορά της άδειας χρήσης αορίστου χρόνου και Τρόπο Απόκτησης License (on-premise), έπειτα επιλέξτε τις επιθυμητές Θέσεις Εργασίας.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και δοκιμάστε ΔΩΡΕΑΝ το Vision MotoClub

.

Μάθετε περισσότερα

Το Vision MotoClub είναι μία εξειδικευμένη εφαρμογή για την ολοκληρωμένη διαχείριση ενός Συλλόγου, οποιασδήποτε μορφής ή μεγέθους. Η σχεδίαση και η φιλοσοφία του “Club” ακολουθεί την εξελιγμένη τεχνολογία και το φιλικό περιβάλλον των WINDOWS, εναρμονισμένη πλήρως με τα σύγχρονα και απαιτητικά πρότυπα ευχρηστίας και αξιοπιστίας.

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί σύγχρονες βάσεις δεδομένων με αρχιτεκτονική 32 ή 64 bit που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της πολυεπεξεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων του νέου περιβάλλοντος.

Λειτουργίες Εφαρμογής

Στόχος του Vision MotoClub είναι η πλήρης και γρήγορη διαχείριση των μελών του συλλόγου, πάντα σε απόλυτο συνδυασμό με τις συνδρομές των μελών του που ανανεώνονται ή προστίθενται κάθε χρόνο, τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον σύλλογο από τα δόκιμα μέλη, τα είδη οχημάτων που διαθέτει κάθε μέλος με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά τους και τις ταυτότητες κάθε μέλους που εκτυπώνονται.

Υποσύστημα Διαχείρισης

Επεξεργάζεται και εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία των συνδρομών σε δενδροειδή μορφή γρήγορα και εύκολα, έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητή από τον χρήστη της εφαρμογής.

Τέλος χρησιμοποιεί και ένα ξεχωριστό σχήμα αντίστοιχο με αυτό που προαναφέρθηκε αν πρόκειται για αθλητικό σύλλογο με όλα τις αναλυτικές πληροφορίες που χρειάζονται όπως αγώνες, αποτελέσματα και ιστορικότητα του αθλητή.

Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που διατηρεί ένας σύλλογος, διασφαλίστηκε η γρήγορη και εύχρηστη διαχείριση πολύ μεγάλου πλήθους εγγραφών. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει ειδική διαμόρφωση χρήστη με επίπεδα ασφαλείας για την είσοδο των εξουσιοδοτημένων χρηστών καθώς και λειτουργεί σε  περιβάλλον multiuser.

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή διαθέτει οθόνες γρήγορης καταχώρησης χωρίς εξωτερικές φόρμες, γρήγορη μετακίνηση στις οθόνες καταχώρησης και popup menus σε όλη την εφαρμογή. Παρακάτω βλέπετε τα υποσυστήματα των χορηγών με ανάλυση των διάφορων τύπων χορηγιών τους.

Επιπλέον, το Vision MotoClub παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκδηλώσεν, οποιουδήποτε τύπου, με ταυτόχρονη Διαχείριση Συμμετοχών των μελών του συλλόγου.

Η εφαρμογή παρέχει ένα μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων και εργαλείων που τα σημαντικότερα περιγράφονται παρακάτω:

  • Πλήρη δημογραφικά στοιχεία μέλους και οχήματος.
  • Πλήρη δημογραφικά στοιχεία αθλητή και οχήματος.
  • Πλήρη οικονομικά στοιχεία συνδρομών.
  • Πλήρη οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία χορηγών και τύπους χορηγιών
  • Αναλυτική διαχείριση των συνδρομών για κάθε περίοδο.
  • Αναλυτική διαχείριση και εκτύπωση των αιτήσεων κάθε μέλους.
  • Αναλυτική διαχείριση και έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για κάθε μέλος.
  • Δημιουργία και εκτύπωση στατιστικών με ταξινόμηση δεδομένων ορισμένη από τον χρήστη.

Πληθώρα εκτυπώσεων όπως :

1. Εκτύπωση Ταυτότητας Μέλους          

2. Εκτύπωση Αυτοκόλλητων Ετικετών

3. Εκτύπωση Αιτήσεων Μελών προς τον σύλλογο

4. Εκτύπωση Οικονομικής Αναφοράς Συλλόγου

5. Εκτύπωση λίστας σε Excel για την αποστολή SMS (π.χ. Ενημέρωση Εκδήλωσης)

Εφόσον επιλέξετε να αγοράσετε το Vision Moto Club, το προϊόν συνδυάζεται με σύμβαση νέων εκδόσεων και ολοκληρωμένης τηλεφωνικής και Online τηλεφωνικής υποστήριξης για τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια χρήσης (user license). Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την αγορά του λογισμικού με άδεια χρήσης (user license) ή τη χρήση του λογισμικού με ετήσια συνδρομή (μοντέλο SaaS – Software as a Service) που περιλαμβάνει τις νέες εκδόσεις καθώς και την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

SaaS (Rental με ετήσια συνδρομή), Αγορά Άδειας Χρήσης (License on-premise)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παραμετροποίηση & Ετήσια Τηλεφωνική και Online Υποστήριξη