Ενημέρωση για απόσυρση και αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

Τα τελευταία χρόνια, και στο πλαίσιο εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, έχει υλοποιηθεί σειρά νομοθετικών διατάξεων-παρεμβάσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή συναλλαγών και τη διαβίβαση δεδομένων φορολογικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ, καθιστώντας απαραίτητη την αντίστοιχη προσαρμογή των επιχειρήσεων (σε επίπεδο hardware ή/και software).

Σε αυτές, εντάσσεται και η νεότερη υπουργική απόφαση που προβλέπει την υποχρεωτική απόσυρση και αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ από φορολογικούς μηχανισμούς νέου τύπου «ΦΗΜΑΣ» (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης) έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

Όπως γνωρίζετε, η υπηρεσία EINVOICING αποτελεί μία ευέλικτη και τεχνολογικά σύγχρονη λύση που προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές της νομοθεσίας, επιτρέποντας τη real-time έκδοση παραστατικών και διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA χωρίς τη χρήση φορολογικών μηχανισμών.

Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το κόστος, τα «λειτουργικά» θέματα, την ανάγκη υποστήριξης και τακτικής ενημέρωσης/αναβάθμισης, καθώς και την πολυπλοκότητα που σχετίζεται ειδικότερα με την αποστολή των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Εναλλακτικά, για όσους πελάτες επιθυμούν τη συνέχιση της «παραδοσιακής» έκδοσης φορολογικών παραστατικών μέσω hardware, αυτή θα είναι εφικτή πλέον ΜΟΝΟ μέσω νέων ΦΗΜΑΣ, οι οποίοι και συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές της σχετικής υπουργικής απόφασης Α.1155 για τη διασύνδεση ERP με ΦΗΜ και EFT/POS για το σύνολο των συναλλαγών των επιχειρήσεων (προκαταβολές, δεσμεύσεις, μεταχρονολογημένες ηλεκτρονικές εισπράξεις).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Vision Computer Applications στο τηλέφωνο:  2394 022964.

Portal Υποστήριξης Vision Computer Applications

Θέλετε να ενημερώνεστε για τις φορολογικές αλλαγές; Επισκεφτείτε το Portal Υποστήριξης της Vision Computer Applications. Δεν έχετε λογαριασμό; Επιλέξτε την Δημιουργία Λογαριασμού και συμπληρώστε το όνομα σαςτο email σας και τον προσωπικό σας κωδικό.