Το Precision Medicine Clinic – Allergy Unit επίλεξε το Vision Medical

Την ολοκληρωμένη λύση MediCal της Vision Computer Applications επέλεξε το Precision Medicine Clinic – Allergy Unit (στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) για την μηχανογραφική στήριξη, την διαχείριση του πλήρη Ιατρικού Φακέλου και τον έλεγχο των καθημερινών επισκέψεων των ασθενών του.

Συνδυάζοντας την λειτουργικότητα του λογισμικού Medical και την βαθιά τεχνογνωσία της Vision Computer Applications στον ιατρικό κλάδο, η λύση ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εξειδικευμένου ιατρικού κέντρου, που εκτείνονται στην πραγματοποίηση καθημερινών επισκέψεων και στη διάγνωση και αντιμετώπιση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας κάθε τύπου αλλεργικών νοσημάτων.

Precision Medicine Clinic – Allergy Unit

Εξειδικευμένη μονάδα Κλινικής και Μοριακής Αλλεργιολογίας στη Θεσσαλονίκη

Το Precision Medicine Clinic αποτελεί το νέο μοντέλο πολυδύναμων ιατρείων της πρωτοβάθμιας υγείας, προσαρμοσμένο στα πλαίσια που ορίζει η έννοια της Ιατρικής Στοχευμένης Ακριβείας.

Το Allergy Unit εξειδικεύεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας κάθε τύπου αλλεργικών νοσημάτων. Η Κλινική Αλλεργιολογία με την ενίσχυση των ειδικών εξετάσεων της Μοριακής Αλλεργιολογίας, τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικής ανοσοθεραπείας και χρήσης βιολογικών παραγόντων, αποτελεί ειδικότητα της Ιατρικής της Ακριβείας.

Η Αλλεργιολογία είναι μία αυτόνομη αναγνωρισμένη ειδικότητα και δεν αποτελεί μέρος εξειδίκευσης ιατρών άλλων ειδικοτήτων. Κάθε αλλεργικός ασθενής, έχει το δικό του «μοναδικό» αλλεργικό προφίλ και συνεπώς χρήζει ειδικό έλεγχο και ειδική θεραπεία.

Η διερεύνηση των αλλεργικών υπερευαισθησιών και η ειδική θεραπεία τους, πρέπει να επιτελείται σε αλλεργιολογικά ιατρεία από ειδικευμένους αλλεργιολόγους, ακριβώς όπως ορίζει η ετυμολογία της λέξης.