Νέα Θέση Εργασίας: ERP Consultant

Η Vision Computer Applications, εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και αντικείμενο την εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και τεχνολογιών Πληροφορικής, αναζητά για άμεση πρόσληψη ERP Consultant.

Χαρακτηριστικά Θέσης:

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής
 • Ανάλυση και καταγραφή αναγκών πελατών και επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη λογισμικού SoftOne ERP
 • Δημιουργία Custom λύσεων
 • Σχεδίαση και δημιουργία φορμών και αναφορών
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή τις οικονομικές επιστήμες
 • Γνώσεις προγραμματισμού MS SQL, Javascript
 • Γνώση λειτουργικού Windows server
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office καθώς και hardware Troubleshooting
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του SoftOne ERP
 • Γνώση προϊόντων SoftOne, Unisoft
 • Πιστοποιήσεις (Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατοχή πιστοποιήσεων SoftOne)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις προγραμματισμού C#, php, JSON και εξοικείωση με Web Services & APIs
 • Γνώσεις Επιχειρησιακών Διαδικασιών όπως Οικονομική Διαχείριση, Εμπορική Διαχείριση, CRM, Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γνώσεις διαχείρισης & παραμετροποίησης Woocommerce
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πνεύμα ομαδικότητας

Αποστολή Βιογραφικών: info@visionca.eu
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2394 022964